Slovak Afrikaans Albanian Arabic Armenian Azerbaijani Basque Belarusian Bulgarian Catalan Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Filipino Finnish French Galician Georgian German Greek Haitian Creole Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Irish Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Macedonian Malay Maltese Norwegian Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovenian Spanish Swahili Swedish Thai Turkish Ukrainian Urdu Vietnamese Welsh Yiddish
Are you looking for professional business hosting, read my ipage review or find the best vps hosting

Všeobecné otázky

PDF Tlačiť E-mail

 

 

1.Čo je EuroPsy?

EuroPsy je  európsky štandard vzdelávania a profesionálneho tréningu v psychológií vytvorený EFPA /Európska Federácia psychologických asociácii/. Ktorýkoľvek psychológ, ktorý spĺňa tento štandard, môže získať certifikát a byť zahrnutý v registri európskych psychológov.

 

2. Čo je vyžadované na získanie EuroPsy?

Psychológovia musia mať najmenej päť ročné univerzitné vzdelanie v psychológií a najmenej 1rok supervidovanej praxe. Musia podpísať prehlásenie, že budú konať podľa etických pravidiel psychologickej profesie.

 

3.Aké sú požiadavky pre univerzitné vzdelanie?

EuroPsy používa  porovnávací model na ohodnotenie obsahu a  stupňa akademického curricula. Tento model sa nazýva  „ EuroPsyT“ - štruktúra pre vzdelávanie a tréning psychológov v Európe. Bol založený v roku 2001 organizáciou EFPA.

 

4. Kto rozhoduje o udelení Euro Psy?

Národná udeľovacia komisia ohodnotí žiadosti a určí výsledky žiadostí pre EuroPsy. Európska udeľovacia komisia, založená EFPA -ou, dohliada nad Národnou udeľovanou komisiou  a procesom udeľovania.

 

5. Kto má na starosti register EuroPsy?

Register je udržiavaný hlavnou kanceláriou EFPA v Bruseli.

 

6. Čo slovo „EuroPsy“ vlastne znamená?

Bolo vybrané ako skratka pre „ Registrovaných európskych psychológov“

 

7. Je titul EuroPsy chránený právom?

Sme v procese registrovania EuroPsy ako obchodnej známky v Európe. Na viac, titul „psychológ“ je legálne chránený vo väčšine Európskych krajín.

 

8. Ako môžeme zistiť viac o EuroPsy?

Pozrite si web stránku: http://efpa.eu/europsy

 

9. Môže sa každý psychológ stať členom EuroPsy?

Nie, len psychológovia, ktorí splnia štandardy pre vzdelávanie (najmenej päť rokov štúdia) a supervidovanú prax ( aspoň 1rok) a podpísali prehlásenie  o etickom jednaní môžu získať EuroPsy.

 

10. Sú štandardy pre psychológov rovnaké vo všetkých krajinách?

V Európe je  rôznorodosť vo vzdelávaní a profesionálnom tréningu psychológov. Z tohto dôvodu bolo rozhodnuté predstaviť EuroPsy ako meradlo.

 

11.  Dovoľuje EuroPsy psychológom robiť svoju prax v inej krajine?

Nie . Európske smernice majú za cieľ harmonizovať požiadavky , ale podľa subsidiárneho princípu  si krajiny môžu stanoviť svoje vlastné pravidlá. Väčšina EuroPsy krajín má určité reštrikcie. EuroPsy informuje „ kompetentné autority“ iných krajín o psychologickom vzdelaní a profesionálnom tréningu.

 

12. Čo je oficiálny status EuroPsy?

EuroPsy je štandard vytvorený profesionálnymi psychológmi, ktorí sú organizovaní v EFPA. EFPA pokrýva asociácie psychológov v 35 krajinách, zahŕňajúcich približne 250 000 individuálnych psychológov.

 

13. Je EuroPsy licencia na súkromnú prax?

Nie. Licenciu na prax môže udeliť len národná organizácia.

 

14. Je EuroPsy vyžadovaná zo zákona?

Nie. Doteraz nie je povinnosťou psychológov vyžiadať si EuroPsy. EuroPsy ale môže napomôcť pri aplikácii národných zákonov  na profesionálne aktivity psychológov.

 

15. Môže sa psychológ s EuroPsy  usadiť a otvoriť si prax v celej Európe?

Európske právo povoľuje občanom  členských štátov  voľne sa pohybovať , usadiť sa a pracovať v ktorejkoľvek krajine EU. Vykonávanie psychologickej praxe v inej Európskej krajine je predmetom práva a zákonov tej ktorej krajiny.

 

16. Ako sú univerzity zahrnuté v EuroPsy?

Univerzity zabezpečujú akademické vzdelanie, ktoré je vyžadované pre psychológov  na získanie EuroPsy. EFPA a jeho členské asociácie sú v kontakte s univerzitami a informujú ich o aktuálnych štandardoch.

 

17. Je EuroPsy platné v celej Európe?

Áno. EuroPsy je aplikovateľné vo všetkých krajinách, ktorých psychologické asociácie sú členskými asociáciami EFPA, to znamená všetkých 28 krajín EU  a 9 iných Európskych krajín.

 

18. Kto platí za EuroPsy?

Žiadatelia si platia výdavky za ich vzdelanie a profesionálny tréning., vrátane iných dodatočných tréningov alebo praxe, ktoré by mohli byť potrebné pre splnenie štandardov EuroPsy .

 

19. Kto udáva štandardy pre EuroPsy?

Štandardy boli pôvodne zostavené v Európskom projekte , pracovnou skupinou, ktorá založila EuroPsy.  Udávaním štandardov je teraz autorizovaná EuroPsy, ktorá vytvorila tzv. EuroPsy regule. Monitorovanie štandardov je teraz zodpovednosťou EuroPsy  Komisie pre koordináciu v spolupráci s EFPA Európskou udeľovacou komisiou a EFPA výkonnou radou.

 

20. Kto rozhoduje o tom, aké informácie sa zapíšu do registra?

Tzv. registračné detaily sú vypísané v pravidlách EuroPsy. Informácie dané do registra závisia od individuálneho prípadu jednotlivca,  záležiacom na  vzdelaní a profesionálnom  profile psychológa.

 

21. Ako EuroPsy súvisí s Európskym nariadením 2005/36/EC?

Psychológ je regulovaná profesia v zmysle Európskeho nariadenia 2005/36/EC. Uznanie kvalifikácii je založené na „hlavnom systéme“, t.j. na základe vzájomného uznania medzi členskými štátmi – nie je to automatické  ako pri profesiách, ktoré sú zahrnuté v „sektorovom systéme“ ( architekti, zubári, doktori atď.) EFPA sa rozhodla neurýchľovať EuroPsy ako „všeobecnú platformu“ ktorá by mohla viesť k automatickému uznaniu ( bez kompenzačných opatrení) keďže požiadavky pre všeobecnú platformu v EU sú významne  pod štandardami EuroPsy.

 

22. Je EuroPsy profesionálny preukaz?

Áno. Aj keď momentálne nie je chipovým preukazom, EuroPsy môže byť považovaný za „profesionálny preukaz“ ako bolo určené v Európskej smernici 2005/36/EC. Môže to uľahčiť medzinárodnú mobilitu psychológov  urýchlením výmeny informácii medzi členskými štátmi.

 

23. Koľko druhov EuroPsy certifikátov existuje?

Existuje základný EuroPsy certifikát a tiež existujú EuroPsy špecializačné certifikáty ( v rôznych špecializačných oblastiach napr. psychoterapia, pracovná a organizačná psychológia), ktoré vyžadujú dodatočné vzdelávanie a profesionálny tréning.

 

24. Aké sú požiadavky pre EuroPsy špecializačný certifikát?

Štandardy  sa menia podľa oblasti expertízy, ale všeobecne sa dá povedať, že na certifikát sa vyžaduje najmenej 500 hodín dodatočného vzdelávania a tri roky dodatočnej supervidovanej praxe.

 
free pokerfree poker