Slovak Afrikaans Albanian Arabic Armenian Azerbaijani Basque Belarusian Bulgarian Catalan Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Filipino Finnish French Galician Georgian German Greek Haitian Creole Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Irish Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Macedonian Malay Maltese Norwegian Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovenian Spanish Swahili Swedish Thai Turkish Ukrainian Urdu Vietnamese Welsh Yiddish
Are you looking for professional business hosting, read my ipage review or find the best vps hosting

Časté otázky klientov o Europsy

PDF Tlačiť E-mail

 

 

1. Môže EuroPsy pomôcť s nájdením psychológa?
Áno. EuroPsy register umožňuje vyhľadávanie, ktoré má možnsť vyhľada psychológa podľa geografickej lokality a oblasti praxe / špecializácie.


2. Ako nájdem psychoterapeuta?
EuroPsy Register obshauje zoznam psychológov, ktorí majú Certifikát zo Špecializovanej pracovnej činnosti - Psychoterapie. Takže je ľahké ich potom nájsť pomocou funkcie vyhľadávania v registri.


3. Sú všetci Európsky psychológovia v EuroPsy registri?
Nie. Register obsahuje iba mená tých, ktorím bol vydaný certifikát potvrďujúci splnenie EuroPsy kritérií.


4. Sú aj psychoterapeuti súčasťou zoznamu EuroPsy?
EuroPsy obsahuje len psychoterapeutov, ktorí sú zároveň kvalifikovanými psychológmi, to znamená,, že majú dva certifikáty: Všeobecný EuroPsy Certifikát a Certifikát špecializovanej pracovnej činnosti v Psychoterapii. Profesionáli ponúkajúci svoje služby ako psychoterapeuti nie sú v registri zahrnutí.

 

5. Obsahuje zoznam EuroPsy aj psychiatrov?
Nie. Psychiatri sú odlišnou profesiou v oblasti zdravia.


6. Aký význam má EuroPsy pre klientov?
EuroPsy pomáha klientom rozlíšiť medzi mnohými poskytovateľmi psychologických a podobných služieb. Neobsahuje poskytovateľov služieb s nižším vzdelaním (ako napríklad bakalár v psychológii) alebo s iným odborným pozadím (napríklad sociálny pracovník, psychoterapeut). Taktiež neobsahuje profesionálov z oblasti psychológie, ktorí neukončili rok supervidovanej praxe, alebo sa nazaviazali k dodržiavaniu etických zásad.


7. Ako chráni EuroPsy klientov?
EuroPsy dáva klientom jasný a ľahko dostupný zoznam informácií o kvalifikovaných psychológoch. Potvrdzuje, že títo psychológovia majú náležité vzdelanie aj prax. Garantuje tiež, že psychológ bude pracovať v súlade s etickým kódexom psychologickej profesie.


8. Aké sú etické zásady EuroPsy?

EuroPsy požaduje od psychológov súhlas s tzv. meta-kódexom EFPA, preklenujúcim etický kódex platný pre všetkých Európskych psychológov. Tiež od psychológov požaduje, aby dodržiavali etické zásady krajiny, v ktorej vykonávajú prax.


9. Ako môžem podať sťažnosť na psychológa?
Sťažnosť môžete poslať na národnú psychologickú asociáciu (Slovenská komora psychológov, ostatné kontakty viď internetové odkazy.)


10. Je vôbec možné, aby bol nejaký psychológ z registra vymazaný? 
Toto sa ešte nestalo. Stane sa tak vtedy, keď vyprší termín platnosti EuroPsy diplomu a tento nebude predĺžený, alebo vtedy, ak niekto poruší etický kódex.


11. Čo sa stane, ak psychológ koná v rozpore s etickým kódexom?

Každý klient môžu napísať sťažnosť na Národnú psychologickú spoločnosť (adresu možno nájsť na internete). Etická komisia prípad prešetrí a vypočuje obidve strany. Komisia môže voči psychológovi vyvodiť niekoľko sankcií. V prípade vážneho porušenia etického kódexu bude v registri EuroPsy urobený zíznam, ktorý jasne indikuje, že daný psychológ už nespĺňa EuroPsy kritériá a tým pádom EuroPsy Certifikát stráca svoju platnosť. V menej závažných prípadoch môže byť vydanému certifikátu EuroPsy na istú dobu pozastavená platnosť.


12. Poskytuje EuroPsy aj informáciu o špecializácii psychológa?

Áno, poskytuje. EuroPsy Register a EuroPsy Certifikát jasne označujú, v ktorých oblastiach sa psychológ preukázal ako kompetentný. Register tiež informuje o tom, ktorí psychológovia získali Certifikát v špecializovanej činnosti v konkrétnej oblasti.


13. Je možné konzultovať aj so psychológom z inej krajiny?

Áno. EuroPsy register pomáha nájsť psychológa aj z inej krajiny. V niektorých prípadoch môže byť cena za psychologickú pomoc uhradená zo zdravotného poistenia.


14. Ako pomáha Europsy pri nájdení psychológa?

EuroPsy register obsahuje vyhľadávaciu funkciu, ktorá umožňuje nájsť psychológa vo vybranej lokalite a tiež vo vybranej oblasti praxe/špecializácie.

 
free pokerfree poker